katalysator

Quik is de katalysator tussen uitdaging, mogelijkheden en oplossing.

katalysator

shutterstock_188830688_1_20150706_132423

Quik heeft de volle overtuiging dat persoonlijk contact, vertrouwen en verantwoordelijkheid leidt tot duurzame relaties, intrinsieke motivatie en resultaat.

shutterstock_188830688_1_20150706_132423

Quik-diensten

Bij Quik geldt; eerst dienstverlenen, dan verkopen.

Quik-diensten

over-quik

We are Quik.

over-quik

Waar kunnen we

jou mee helpen?

Quik faciliteert tijdelijke en structurele oplossingen binnen projectmatige omgevingen of de flexibele schil binnen organisaties. Hierbij focust Quik zich volledig op de vraag van de klant, met één doel: De juiste katalysator vinden om de best passende reactie te creëren.
Het is geen typefout… Het is de term die Quik gebruikt wanneer opdrachten worden uitbesteed. Een samensmelting van de begrippen ontzorging en outsourcing.
Als vraaggerichte dienstverlener wil Quik naast haar eigen activiteiten opdrachtgevers ondersteunen met Quik-gerelateerde activiteiten. Loopt de tijdsdruk op? Is er een aanbesteding waarop geanticipeerd moet worden?

Quik staat klaar in de startblokken om opdrachtgevers te helpen of volledig te ontzorgen. Bij Quik noemen we dit ‘On Demand’: Op verzoek van de klant de juiste hulp bieden!

De filosofie van

Quik.

De katalysator

Om de metafoor van katalysator kracht bij te zetten is gekozen voor de naam Quik. Quik is ontleed aan het oude woord kwik, een edelmetaal wat zeer regelmatig gebruikt wordt als katalysator. Daarnaast is Quik het enige edelmetaal wat zich in kamertemperatuur oplost: Het roept parallellen op met de intentie van onze organisatie om ons aan te passen aan de uitgangssituatie van opdrachtgevers.

Beschikbaarheid

Quik heeft de visie dat bezit van kennis minder belangrijk wordt dan beschikbaarheid. Steeds meer professionals zetten hun kennis en expertise in als zelfstandige of kiezen voor een organisatie die passen bij zijn of haar waarden. De wereld verandert in enorm tempo en digitalisering is niet meer weg te denken uit de wereld van nu. Neem daarbij de opkomst van de generaties Y en Z die vol inzetten op zingeving en diversiteit en je ontkomt niet aan het besef dat de arbeidsmarkt van nu over een aantal jaar niet meer bestaat.

Vraaggericht

Dienstverlenend

Kwaliteit

Waardevol

glass-architecture

Quik levert niet alleen de juiste mensen, maar anticipeert op de vraag.