Quik-diensten

Bij Quik geldt; eerst dienstverlenen, dan verkopen.

Quik-diensten

Flexibele schil

Quik faciliteert tijdelijke en structurele oplossingen binnen projectmatige omgevingen of de flexibele schil binnen organisaties. Hierbij focust Quik zich volledig op de vraag van de klant. Dit met één doel: de juiste katalysator vinden om de best passende reactie te creëren.

Op basis van de informatie vanuit de opdrachtgever schetst Quik de voorwaarden en eisen en selecteert Quik de vakspecialist met de juiste competenties, vaardigheden en drijfveren.

Ontsourcing

Het is geen typefout… Het is de term die Quik gebruikt wanneer opdrachten worden uitbesteed. Een samensmelting van de begrippen ontzorging en outsourcing. Bij het aannemen van opdrachten draagt Quik in overleg met de opdrachtgever en vakspecialist zorg voor het maken van meetbare kwaliteitsafspraken, zoals het opstellen van een Service Level Agreement (SLA). Het voordeel voor opdrachtgevers is dat de exacte kosten inzichtelijk worden terwijl Quik de verantwoordelijkheid draagt voor het uit te voeren project.

Via deze vorm van samenwerking wil Quik inspelen op de veranderende behoefte binnen branches en organisaties om (deel)projecten volledig uit te besteden.

Quik on Demand

Naast bovenstaande activiteiten wil Quik ook met haar dienstverlening inspelen op de veranderende behoeften binnen organisaties. Concreet betekent dit dat organisaties onze kennis en expertise ‘On Demand’ kunnen benutten. Naast bovenstaande activiteiten kunnen deze vragen bestaan uit:


Executive Search / Werving & Selectie

Opdrachtgevers kunnen Quik de opdracht geven om de juiste persoon te werven en selecteren, met als doel deze per direct in dienst te nemen.


Participeren in aanbestedingen

Quik is in staat om zowel aan de voorzijde als achterzijde van aanbestedingen waarde toe te voegen. Aan de voorzijde heeft Quik de juiste kennis en expertise om (voor een deel binnen de aanbesteding) een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast kan Quik, zeker met behulp van ons innovatieve en praktische ICT-tool, de vakspecialisten selecteren die de werkzaamheden uitvoeren.


Mobiliteit / Outplacement

Vanuit onze vraaggerichte filosofie wil Quik opdrachtgevers en/of organisaties hulp bieden bij het creëren van oplossingen op het gebied van mobiliteits- en outplacementtrajecten. Het ICT-programma biedt de mogelijkheid om personeelsleden, die (op welke manier dan ook) elders willen of moeten gaan werken, op vertrouwelijke, praktische wijze onder de aandacht te brengen bij mogelijk nieuwe opdrachtgevers.


Bouwkunde & Vastgoed

Lees meer

Huisvesting & Facility Management

Lees meer