header-home-2_1_20150703_043454

Bouwkunde en Vastgoed

header-home-2_1_20150703_043454

Quik diensten

Iedere opdrachtgever heeft eigen specifieke wensen en behoeften. Quik staat in de voorzijde van het traject stil bij de mogelijkheden om het project efficiënt en praktisch in te richten. Hierin blijft de vraag van de klant te allen tijde centraal staan. Quik ondersteunt opdrachtgevers met de inbreng van creatieve, inspirerende ideeën, om vervolgens heldere afspraken te maken aangaande de uit te besteden werkzaamheden. De katalysator Quik treedt in werking!

Op welke gebieden kan Quik binnen de (bouw)technische branche als katalysator optreden?

Werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering

Opdrachtgevers, zoals aannemers, schakelen Quik in bij ondersteuning op het gebied van werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering van nieuwbouw-, renovatie- of restauratieprojecten. Daarnaast kan vanuit specifieke kennis en expertise ingezoomd worden op een discipline binnen het gehele traject.

Bouwkundig tekenwerk

Bij vragen op het gebied van bouwkundig tekenwerk schakelen ingenieursbureaus, aannemers of architectenbureaus Quik in bij het vervaardigen, revitaliseren, digitaliseren of beoordelen van divers tekenwerk. De kennis en expertise die kan worden aangeroepen loopt uiteen van presentatietekeningen, 3D-modellen, splitsingstekeningen, werktekeningen, etc.

In het verlengde van bovenstaande diensten kunnen opdrachtgevers via Quik doorpakken door oppervlakteberekeningen uit te besteden conform de NEN2580-methodiek, alsmede advies op het aanvragen of verkrijgen van benodigde vergunningen. Hierbij schroomt Quik niet om andere katalysatoren als constructeurs en adviseurs in te schakelen!

Kopersbegeleiding

Kopersbegeleiding is in hoofdlijnen te vergelijken met de core business van Quik. Kopersbegeleiding is in onze ogen de katalysator tussen uitdaging (koper), mogelijkheden (kopersbegeleiding) en oplossing (aannemer). Opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars en aannemers, die nieuwbouwprojecten aanvangen en bewoners mee willen laten denken met hun droomhuis zijn bij Quik aan het juiste adres. Quik is de katalysator tussen aannemer en bewoner met de inzet van klant- en vraaggerichte kopersbegeleiding. In de voorzijde van het gehele kooptraject worden de wensen van de koper geïnventariseerd en getoetst op haalbaarheid. In het vervolgtraject draagt de kopersbegeleider zorg voor het managen van de verwachtingen van zowel kopers als aannemer.

Technische inspecties

Het uitvoeren van bouwkundige / installatietechnische inspecties en conditiemetingen (NEN2767 en/of RGD-BOEI) en het opstellen en herijken van meerjaren onderhoudsprognoses zijn met regelmaat ad-hoc vragen of vragen die jaarlijks terugkeren en voor een pieksituatie zorgen. Quik anticipeert op deze trend en biedt opdrachtgevers (zoals woningcorporaties, ingenieursbureaus, aannemers) de mogelijkheid deze werkzaamheden uit te besteden.

Naast de bovenstaande inspecties kan Quik ook inspecties en adviezen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid (EPA-U, EPA-W, BREEAM) en brandveiligheid (Fire Safety Engineering).