Huisvesting & Facility Management

http://wearequik.nl/uploads/demanddienstverlening_1_20151023_113333.jpg

Quik diensten

Ook op facilitair gebied ontzorgt Quik haar opdrachtgevers. Mede in het verlengde van de opkomst van demand management wordt binnen de facilitaire wereld steeds meer eisen gesteld aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Quik ondersteunt opdrachtgevers met de inbreng van creatieve, inspirerende ideeën, om vervolgens heldere afspraken te maken aangaande de uit te besteden werkzaamheden. De katalysator Quik treedt in werking!

Op welke gebieden kan Quik binnen de facilitaire branche als katalysator optreden?

Facility Management

De facility manager is de spin in het web binnen organisaties. Hij of zij zorgt ervoor dat de core business onverstoord doorgaat en alle secundaire processen afgestemd zijn op de kernactiviteiten.

Quik faciliteert deze alleskunners, die naast facilitaire kennis beschikken over daadkracht, enthousiasme en empathie. Deze competenties zorgen ervoor dat de facility manager op alle niveaus kan acteren en draagvlak creëert binnen alle geledingen van organisaties.

Huisvesting

Huisvesting is de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel geworden voor organisaties. Trends zoals HNW (Het Nieuwe Werken), de generatie Y en het werken op afstand zorgt voor strategische afwegingen aangaande het vastgoedbezit.

Quik beschikt over een uitgebreid scala aan projectmanagers die (aangevuld met specifiek technische kennis) de competenties en eigenschappen hebben om verbouwingen, verhuizingen of complete restylingen van A tot Z te begeleiden. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de eisen en wensen van de (eind)gebruikers.

Technisch Facility Management (Hard Services)

De wereld van techniek en facility management komen met het jaar dichter en dichter bij elkaar. De integrale benadering (zoals de PPS-wereld) vergt een goede afweging in de voorzijde van trajecten voor gebouw, installaties en materialen. Welke materialen of installaties zijn duurzaam? Welke effecten heeft dit op de aankoop? En wat zijn de onderhoudskosten?

Quik beschikt over vakspecialisten die zowel vanuit de facilitair als technisch oogpunt de juiste beslissingen kunnen maken op de lange termijn waardoor een maximaal rendement wordt behaald.