Top
Quik Professionals

Een medewerker die met zwangerschap gaat? Een pieksituatie in een project? Of op zoek naar specifieke competenties en vaardigheden binnen het team of de organisatie? Quik Professionals kan via projectmatige detachering of werving & selectie de juiste kandidaten op het juiste moment inzetten. Quik Professionals maakt in haar dienstverlening gebruik van RealDrives, waardoor in de voorzijde maximaal aandacht is voor de drijfveren van mensen en de fase of cultuur bij opdrachtgevers en organisaties.

Quik on Demand

Een project wat op korte termijn moet worden afgerond, maar er is geen beschikbare capaciteit? Quik on Demand beschikt over een warm en toegankelijk netwerk van zelfstandig ondernemers, waardoor in samenwerking kort cyclische projecten met een specifiek of complex karakter kunnen worden ingevuld. Naast een structurele oplossing biedt Quik on Demand de oplossing voor de puntjes op de i. Quik on Demand werkt op regiebasis en op basis van een vooraf vastgestelde prijs (fixed price).

Quik levert niet alleen de juiste mensen,
maar anticipeert op de vraag

Filosofie van Quik

Katalysator

Een katalysator is een stof[1] die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Om de metafoor van katalysator kracht bij te zetten, is gekozen voor de naam Quik. Quik is ontleend aan het oude woord kwik, een edelmetaal wat zeer regelmatig gebruikt wordt als katalysator. Daarnaast is Quik het enige edelmetaal wat zich in kamertemperatuur oplost. Het roept parallellen op met de intentie van onze organisatie om ons aan te passen aan de uitgangssituatie van opdrachtgevers.

De term kwik is afgeleid van het Oudsaksische woord Quik, en betekent levendig. Deze term onderstreept ons idee om energiek en enthousiast als aanjagers de markt, organisaties en personen in beweging te brengen.

Beschikbaarheid

Quik heeft de visie dat bezit van kennis minder belangrijk wordt dan beschikbaarheid. Steeds meer professionals zetten hun kennis en expertise in als zelfstandige of kiezen voor een organisatie die passen bij zijn of haar waarden. De wereld verandert in enorm tempo en digitalisering is niet meer weg te denken uit de wereld van nu. Neem daarbij de opkomst van de generaties Y en Z die vol inzetten op zingeving en diversiteit en je ontkomt niet aan het besef dat de arbeidsmarkt van nu over een aantal jaar niet meer bestaat.