Top
Image Alt

Over ons

  >  Over ons

Missie

Quik heeft de volle overtuiging dat persoonlijk contact, vertrouwen en verantwoordelijkheid leidt tot het aangaan van duurzame relaties, intrinsieke motivatie en resultaat. Vanuit de partnershipgedachte werkt Quik vraaggericht en is een katalysator tussen uitdaging, mogelijkheden en oplossing binnen de technische en facilitaire branche.

“Een katalysator is een stof die de snelheid van een chemische reactie stimuleert, zonder dat de katalysator zelf wordt verbruikt.”

Visie

De steeds sneller veranderende wereld vol economische, ecologische, sociale en technologische ontwikkelingen vergt creativiteit, organisatiedynamiek en flexibiliteit. Quik wil als partner via een zorgvuldig opgebouwd en bereikbaar netwerk van vakspecialisten, in combinatie met een interactief, praktisch ICT-programma, samen met opdrachtgevers inspelen op deze behoefteverandering. Door deze werkwijze positioneert Quik zich niet als leverancier, maar als strategisch partner en/of co-maker.

Quik onderscheidt zich in haar aanpak door oprechte aandacht, transparante communicatie en verantwoordelijkheid met elkaar te combineren, waardoor vanuit persoonlijke waarden wordt gehandeld. Door deze aanpak borgt en ontwikkelt Quik continu haar authentieke identiteit en dragen we zorg voor het managen van de verwachtingen.

Kernwaarden

Persoonlijk

Persoonlijk contact is in onze ogen het startpunt voor een vertrouwensrelatie. Via deze interactie stimuleren we het wederzijdse vertrouwen en alleen dan is het mogelijk om de drijfveren en competenties van professionals inzichtelijk te krijgen. Eén van de belangrijkste aspecten in onze ‘mensenwereld’. Juist daarom zal Quik altijd in persoonlijk contact treden met opdrachtgevers en professionals. Quik is overtuigd dat deze insteek bijdraagt aan bewustwording, vertrouwen en het ontwikkelen en delen van kennis en inzichten.

Transparant

Katalysator voor openheid en transparantie. Samenwerken valt of staat met het managen van verwachtingen. Dit kan alleen door de kaders inzichtelijk te maken. Quik blijft voorzien in het verstrekken van informatie naar opdrachtgevers en vakspecialisten. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Vertrouwen

Katalysator voor vertrouwen. Het vertrouwen dat Quik een succesvolle organisatie wordt. Het vertrouwen dat het goed omgaan met mensen en oprechte aandacht leidt tot betere resultaten, commitment en tevredenheid. Het vertrouwen dat de focus op duurzame relaties, en daarmee een haal- en brengplicht, leidt tot jarenlange succesvolle samenwerkingen. Het vertrouwen dat wat je geeft, je (op korte of lange termijn) altijd terugkrijgt. In welke vorm dan ook.

Ontwikkeling

Quik wil met haar dienstverlening organisaties en vakspecialisten in hun kracht zetten, met als doel zich te blijven ontwikkelen op de kerncompetenties en vaardigheden.
Naast de persoonlijke ontwikkeling wil Quik via bovenstaande kernwaarden ook de relaties continu onderhouden, waardoor de focus ligt op duurzame relaties die toekomstbestendig zijn en blijven.