Top
Image Alt

Quik Professionals

  >  Quik Professionals

Quik Professionals

Detachering

Quik Professionals kan tijdelijke expertise leveren door medewerkers van Quik Professionals projectmatig te detacheren. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon niet alleen past binnen de organisatiecultuur, maar ook de juiste en passende drijfveren bezit die passen bij de taken die uitgevoerd dienen te worden. Quik Professionals beschikt naast een SNA-certificaat over een volledige eigen infrastructuur en maakt geen gebruik van payrollbedrijven.

In de gesprekken met kandidaten wordt uitgebreid ingezoomd op de voorkeur van personen, zodat de match op voorhand maximaal kan worden gemaakt en vraaggerichte dienstverlening kan worden nagestreefd. Medewerkers die via Quik Professionals worden ingezet, kunnen na een vooraf vastgestelde periode kosteloos worden overgenomen door opdrachtgevers. Een overgenomen medewerker is voor ons namelijk een tevreden klant en dus een compliment!

Werving & Selectie

Quik Professionals kan bijdragen in de zoektocht naar de juiste kandidaat voor een (vast) dienstverband bij opdrachtgevers. Met deze werving & selectie dienstverlening wordt in de voorzijde uitgebreid de tijd genomen om in onderling overleg erachter te komen welke kennis en expertise gewenst is, welke taken en verantwoordelijkheden gevraagd worden en welk type mens maximaal waarde kan toevoegen.

Naast het voeren van gesprekken met potentiele kandidaten kan Quik Professionals het gehele wervingstraject uit handen nemen om u of uw organisatie maximaal te ontzorgen. Dit met de belofte dat als er geen oplossing komt, er ook geen rekening komt!

RealDrives

Quik maakt in haar dienstverlening gebruik van RealDrives. RealDrives is een praktische methode die overzichtelijk inzicht geeft in de voorkeur, de perceptie van de omgeving en het getoonde gedrag van personen.

Naast het aanbieden en afnemen van test van medewerkers die worden ingezet op basis van detachering of via werving & selectie in dienst komen bij de opdrachtgever, kan Quik Professionals ook RealDrives-sessies houden voor teams, afdelingen of individuen.

In deze dynamische en interactieve sessies wordt duidelijk welke competenties en drijfveren medewerkers bezitten en of deze competenties en drijfveren maximaal worden benut. Daarnaast krijgen mensen inzichtelijk in de diversiteit van mensen, waarmee er een basis wordt gelegd voor een perfecte samenwerking door taken te delegeren naar degene die het beste bij de taak past.